Saltar al contenido principal

1430 — Extracció de minerals per a adobs i productes químics

    Rúbrica de la agregación 5 grups destinació a la cual pertenece

    2 Béns intermedis no energètics