Saltar al contenido principal

1752 — Fabricació de cordes, cordills, caramells i xarxes

    Rúbrica de la agregación 5 grups destinació a la cual pertenece

    2 Béns intermedis no energètics