Saltar al contenido principal

222 — Arts gràfiques i activitats dels serveis que s'hi relacionen

  Aclariment:quan en una unitat estadística la major part de les activitats d'impressió estiguin associades a l'edició, aquesta unitat es classificarà en aquesta última activitat.

  Propuesta de hashtag corto

  Arts gràfiques

  Correspondencia con CNAE-74 (ca)
  Código Descripción Particiones
  473 Transformació del paper i del cartó 4
  474 Arts gràfiques i activitats afins 2

  Rúbrica de la agregación 3 nivells tecnològics a la cual pertenece

  22 Paper, arts gràfiques i edició

  Rúbrica de la agregación 4 nivells tecnològics a la cual pertenece

  19 Paper, arts gràfiques i edició

  Rúbrica de la agregación 55 sectors industrials a la cual pertenece

  26 Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats