Saltar al contenido principal

2743 — Producció i primera transformació de plom, zinc i estany

    Rúbrica de la agregación 5 grups destinació a la cual pertenece

    2 Béns intermedis no energètics