Saltar al contenido principal

2862 — Fabricació d'eines i d'estris intercanviables per a màquines eines

    Rúbrica de la agregación 5 grups destinació a la cual pertenece

    3 Béns d'equipament