Saltar al contenido principal

3220 — Fabricació de transmissors de radiodifusió i televisió, i d'aparells per a la radiotelefonia i radiotelegrafia amb fils

    Aquesta classe no comprèn:

    • La fabricació de components electrònics (vegeu 32.100).

    Rúbrica de la agregación 5 grups destinació a la cual pertenece

    3 Béns d'equipament