Saltar al contenido principal

334 — Fabricació d'instruments d'òptica i d'equips fotogràfics

  Propuesta de hashtag corto

  Fabricació instruments òptica i equips fotogràfics

  Rúbrica de la agregación 3 nivells tecnològics a la cual pertenece

  06 Instruments de precisió

  Rúbrica de la agregación 4 nivells tecnològics a la cual pertenece

  05 Equips i instruments medicoquirúrgics i de precisió

  Rúbrica de la agregación 55 sectors industrials a la cual pertenece

  43 Instruments de medicina, de precisió i d'òptica