Saltar al contenido principal

51 — Comerç a l'engròs i intermediaris del comerç, llevat de vehicles de motor i motocicletes

  Aquesta divisió comprèn:

  • La venda sense transformació de productes nous i de segona mà a detallistes, altres majoristes, consumidors industrials, comercials, institucionals o professionals, tant per intermediaris (vegeu 51.1) com per compte propi (vegeu del 51.2 al 51.7).

  Aclariment:desenvolupen aquestes activitats els comerciants a l'engròs, majoristes a petita escala, distribuïdors de productes industrials, exportadors, importadors, cooperatives de compra, compradors i cooperatives de comercialització de productes agraris, corredors, intermediaris.

  Aquesta divisió comprèn també:

  • Les manipulacions habituals del comerç a l'engròs per compte propi:
   • muntatge, classificació i agrupació de productes en grans partides, carregament, reenvasament i embotellament, redistribució en petites partides.

  Aquesta divisió no comprèn:

  • El comerç a l'engròs de vehicles, caravanes i motocicletes, i també la seva reparació i venda de recanvis i accessoris (vegeu 50).
  • El lloguer de maquinària i equip sense operari, d'efectes personals i estris domèstics (vegeu 71).

  Propuesta de hashtag corto

  Comerç engròs i intermediaris,llevat vehicles motor

  Correspondencia con CNAE-74 (ca)
  Código Descripción Particiones
  61 Comerç a l'engròs 2
  62 Recuperació de productes
  63 Intermediaris del comerç 2