Saltar al contenido principal

Aquesta subclasse comprèn:

  • El transport de passatgers o mercaderies per mar, ja sigui regular o no.
  • Les activitats dels vaixells d'excursió, turístics o creuers.
  • Les activitats dels transbordadors, embarcacions-taxi, etc.
  • El transport per remolc o impuls de barcasses, etc.
  • El lloguer de mitjans de transport marítims dotats de tripulació.

Aquesta subclasse no comprèn:

  • Les operacions de càrrega, l'emmagatzematge de mercaderies, els serveis portuaris i activitats annexes al transport marítim (vegeu 63).

Descendentes

Esta rúbrica no tiene descendentes porque pertenece al nivel más detallado de la clasificación.

Correspondencia con CCAE-93 REV.1 (ca)
Código Descripción
61100 Transport marítim