Saltar al contenido principal

Aquesta subclasse comprèn:

 • Les operacions de reassegurança l'abast de les quals no sigui la vida humana:
  • Accidents, incendis.
  • Malaltia.
  • Immobles.
  • Vehicles, embarcacions, aeronaus.
  • Transports.
  • Pèrdues de capital i responsabilitat civil.

Descendentes

Esta rúbrica no tiene descendentes porque pertenece al nivel más detallado de la clasificación.

Correspondencia con CNAE-74 (ca)
Código Descripción Particiones
8220 Entitats asseguradores de malaltia i riscs diversos 2
Correspondencia con CCAE-93 REV.1 (ca)
Código Descripción
66032 Reassegurances