Saltar al contenido principal

6720 — Activitats auxiliars d'assegurances i plans de pensions

    Aquesta classe comprèn:

    • Les activitats de les societats i persones físiques que s'ocupen de la gestió d'assegurances i plans de pensions o que hi estan estretament vinculades, sense constituir-ne intermediació financera.