Saltar al contenido principal

8532 — Activitats de prestació de serveis socials sense allotjament

    Aquesta subclasse comprèn:

    • Les activitats socials, d'informació, assessorament, orientació, tractament psicosocial i altres similars, que presten a individus o famílies en el seu domicili o en altres llocs certs organismes oficials o organitzacions privades.

    Aquesta subclasse no comprèn:

    • Les activitats dels organismes de la Seguretat Social obligatòria que no es consideren serveis socials (vegeu 75.30).