Skip to main content

1421 — Extracció de graves i sorres

  Descendants
  Code Description
  14210 Extracció de graves i sorres
  Correspondence with CCAE-93 REV.1 (ca)
  Code Description
  1421 Extracció de graves i sorres

  Heading of aggregated item 5 grups destinació to which it belongs

  2 Béns intermedis no energètics