Saltar al contenido principal

1713 — Preparació i filatura de fibres de llana pentinada i les seves mescles

    Rúbrica de la agregación 5 grups destinació a la cual pertenece

    2 Béns intermedis no energètics