Skip to main content

1714 — Preparació i filatura de fibres de lli i les seves mescles

    Heading of aggregated item 5 grups destinació to which it belongs

    2 Béns intermedis no energètics