Saltar al contingut principal

1717 — Preparació i filatura d'altres fibres tèxtils

    Rúbrica de l’agregació 5 grups destinació a la qual pertany

    2 Béns intermedis no energètics