Saltar al contingut principal

2330 — Tractament de combustibles nuclears i residus radioactius

    Rúbrica de l’agregació 5 grups destinació a la qual pertany

    1 Béns intermedis energètics