Saltar al contingut principal

2413 — Fabricació de productes bàsics de química inorgànica

    Rúbrica de l’agregació 5 grups destinació a la qual pertany

    2 Béns intermedis no energètics