Saltar al contingut principal

2521 — Fabricació de plaques, fulls, tubs i perfils de matèries plàstiques

    Rúbrica de l’agregació 5 grups destinació a la qual pertany

    2 Béns intermedis no energètics