Saltar al contingut principal

262 — Fabricació de productes ceràmics no refractaris llevat dels destinats a la construcció; fabricació de productes ceràmics refractaris

  Proposta d'etiqueta curta

  Fabricació de productes ceràmics

  Correspondència amb CNAE-74 (ca)
  Codi Descripció Particions
  247 Fabricació de productes ceràmics 3
  Correspondència amb IAE-96 (ca)
  Codi Descripció Particions
  1*247 Fabricació de productes ceràmics 2

  Rúbrica de l’agregació 3 nivells tecnològics a la qual pertany

  16 Productes minerals no metàl·lics

  Rúbrica de l’agregació 4 nivells tecnològics a la qual pertany

  15 Altres productes minerals no metàl·lics

  Rúbrica de l’agregació 55 sectors industrials a la qual pertany

  33 Vidres i productes ceràmics