Saltar al contingut principal

264 — Fabricació de maons, teules i productes de terra cuita per a la construcció

  Proposta d'etiqueta curta

  Fabricació productes terra cuita per a construcció

  Rúbrica de l’agregació 3 nivells tecnològics a la qual pertany

  16 Productes minerals no metàl·lics

  Rúbrica de l’agregació 4 nivells tecnològics a la qual pertany

  15 Altres productes minerals no metàl·lics

  Rúbrica de l’agregació 55 sectors industrials a la qual pertany

  33 Vidres i productes ceràmics