Skip to main content

2640 — Fabricació de maons, teules i productes de terra cuita per a la construcció

    Heading of aggregated item 5 grups destinació to which it belongs

    2 Béns intermedis no energètics