Saltar al contenido principal

2640 — Fabricació de maons, teules i productes de terra cuita per a la construcció

    Rúbrica de la agregación 5 grups destinació a la cual pertenece

    2 Béns intermedis no energètics