Saltar al contenido principal

2662 — Fabricació d'elements de guix per a la construcció

    Rúbrica de la agregación 5 grups destinació a la cual pertenece

    2 Béns intermedis no energètics