Skip to main content

272 — Fabricació de tubs

  Short tag proposal

  Fabricació de tubs

  Correspondence with CNAE-74 (ca)
  Code Description Partitions
  222 Fabricació de tubs d'acer
  311 Foneries 2
  Correspondence with IAE-96 (ca)
  Code Description Partitions
  1*223 Fabricació de tubs d'acer 1
  1*311 Foneries 2
  Correspondence with CCAE-93 REV.1 (ca)
  Code Description
  272 Fabricació de tubs

  Heading of aggregated item 3 nivells tecnològics to which it belongs

  15 Prod. i 1a. tranf. de metalls (siderúrgia i metalls ferrosos)

  Heading of aggregated item 4 nivells tecnològics to which it belongs

  18 Metalls ferrosos

  Heading of aggregated item 55 sectors industrials to which it belongs

  35 Metal·lúrgia