Saltar al contingut principal

2721 — Fabricació de tubs de ferro

    Correspondència amb CCAE-93 REV.1 (ca)
    Codi Descripció
    2721 Fabricació de tubs de ferro

    Rúbrica de l’agregació 5 grups destinació a la qual pertany

    2 Béns intermedis no energètics