Saltar al contingut principal

Aquest grup comprèn:

  • La fabricació per compte d'altri de productes acabats i semiacabats de foses segons les especificacions del contractista.

Aquest grup no comprèn:

  • La fabricació de productes acabats de fosa (venuts per catàlegs) com ara tubs i articles similars (vegeu 27.21), calderes i radiadors (vegeu 28.2 i 28.3), articles metàl·lics per a la llar (vegeu 28.75), etc.
  • La fosa realitzada en relació amb la fabricació de productes metàl·lics (vegeu les divisions del 27 al 36).

Proposta d'etiqueta curta

Fosa de metalls

Correspondència amb CNAE-74 (ca)
Codi Descripció Particions
311 Foneries 2
Correspondència amb IAE-96 (ca)
Codi Descripció Particions
1*311 Foneries 2
Correspondència amb CCAE-93 REV.1 (ca)
Codi Descripció
275 Fosa de metalls

Rúbrica de l’agregació 3 nivells tecnològics a la qual pertany

07 Metalls no ferrosos

Rúbrica de l’agregació 4 nivells tecnològics a la qual pertany

14 Metalls no ferrosos

Rúbrica de l’agregació 55 sectors industrials a la qual pertany

35 Metal·lúrgia