Saltar al contingut principal

28730 — Fabricació de productes de filferro

  Aquesta subclasse comprèn:

  • La fabricació de cables metàl·lics, trenes metàl·liques i articles similars.
  • La fabricació d'articles de fil metàl·lic: filferro espinós artificial, tanques, enreixats, malles, teles metàl·liques, etc.
  • La fabricació de claus, puntes, grapes, xinxetes, agulles de cap i agulles de cosir.

  Descendents

  Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.

  Correspondència amb CNAE-74 (ca)
  Codi Descripció Particions
  3163 Fabricació de cargols i d'articles derivats del filferro 3
  Correspondència amb IAE-96 (ca)
  Codi Descripció Particions
  1*3163 Fabricació de cargols i d'articles derivats del filferro 2
  Correspondència amb CCAE-93 REV.1 (ca)
  Codi Descripció
  28730 Fabricació de productes de filferro