Saltar al contingut principal

2874 — Fabricació de perns, cargols, cadenes i molles

    Rúbrica de l’agregació 5 grups destinació a la qual pertany

    2 Béns intermedis no energètics