Skip to main content

2875 — Fabricació d'altres productes metàl·lics

    Heading of aggregated item 5 grups destinació to which it belongs

    2 Béns intermedis no energètics