Saltar al contingut principal

291 — Fabricació de màquines, equips i materials mecànics

  Proposta d'etiqueta curta

  Fabricació màquines, equips i materials mecànics

  Rúbrica de l’agregació 3 nivells tecnològics a la qual pertany

  09 Maquinària i equips mecànics

  Rúbrica de l’agregació 4 nivells tecnològics a la qual pertany

  10 Maquinària i equips mecànics

  Rúbrica de l’agregació 55 sectors industrials a la qual pertany

  39 Màquines i equips mecànics