Saltar al contingut principal

2912 — Fabricació de bombes, compressors i sistemes hidràulics

    Aquesta classe comprèn també:

    • La instal·lació, reparació i manteniment de bombes i compressors.

    Rúbrica de l’agregació 5 grups destinació a la qual pertany

    3 Béns d'equipament