Skip to main content

29210 — Fabricació de forns i cremadors

  Aquesta subclasse comprèn:

  • La fabricació de forns elèctrics i altres forns industrials o de laboratori, inclosos els incineradors.
  • La fabricació de cremadors.

  Aquesta subclasse comprèn també:

  • La fabricació de carregadors mecànics, reixes, descarregadors de cendra, etc.
  • La instal·lació, reparació i manteniment de forns i cremadors.

  Aquesta subclasse no comprèn:

  • La fabricació de forns assecadors per a ús agrícola (vegeu 29.530).
  • La fabricació de forns no elèctrics per a fleca i pastisseria (vegeu 29.530).
  • La fabricació de forns assecadors per a la fusta, pasta de paper, paper i cartó (vegeu 29.564).
  • La fabricació de forns d'ús domèstic (vegeu 29.710).
  • La fabricació d'aparells d'esterilització per a usos medicoquirúrgics i de laboratori (vegeu 33.100).

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Correspondence with IAE-96 (ca)
  Code Description Partitions
  1*3299 Construcció d'altres màquines i equips mecànics NCAA 6
  Correspondence with CCAE-93 REV.1 (ca)
  Code Description
  29210 Fabricació de forns i cremadors