Saltar al contingut principal

2922 — Fabricació de maquinària d'elevació i manipulació

    Rúbrica de l’agregació 5 grups destinació a la qual pertany

    3 Béns d'equipament