Saltar al contingut principal

2940 — Fabricació de màquines eines

  Aquesta classe comprèn:

  • La fabricació d'eines manuals amb motor incorporat o amb impulsió pneumàtica.
  • La instal·lació, reparació i manteniment de màquines eines.

  Aquesta classe no comprèn:

  • La fabricació d'estris intercanviables per a màquines eines i per a eines de mà (vegeu 28.62).

  Rúbrica de l’agregació 5 grups destinació a la qual pertany

  3 Béns d'equipament