Skip to main content

2956 — Fabricació d'altres tipus de maquinària per a usos específics

    Aquesta classe comprèn també:

    • La instal·lació, reparació i manteniment d'altra maquinària per a usos específics.

    Heading of aggregated item 5 grups destinació to which it belongs

    3 Béns d'equipament