Saltar al contingut principal

30020 — Fabricació d'ordinadors i altres equips informàtics

  Aquesta subclasse comprèn:

  • La fabricació de màquines per al tractament automàtic de dades, inclosos els microordinadors:
   • Màquines digitals.
   • Màquines analògiques.
   • Màquines mixtes.
  • La fabricació d'unitats perifèriques:
   • Impressores, terminals, etc.
   • Lectors magnètics i òptics.
   • Màquines per a la transcripció de dades a suports de dades de forma codificada.
  • La instal·lació d'ordinadors i equip informàtic.

  Aquesta subclasse no comprèn:

  • La fabricació de parts electròniques d'ordinadors (vegeu 32.100).
  • La fabricació de jocs electrònics (vegeu 36.500).
  • La reparació i el manteniment d'ordinadors i equip informàtic (vegeu 72.500).

  Descendents

  Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.