Saltar al contingut principal

33 — Fabricació d'equips i instruments medicoquirúrgics, de precisió, òptica i rellotgeria

    Proposta d'etiqueta curta

    Equips i instruments medicoquirúrgics i de precisió

    Rúbrica de l’agregació 14 sectors industrials a la qual pertany

    11 Màquines d'oficina i instruments