Saltar al contingut principal

33402 — Fabricació d'instruments fotogràfics i òptics

  Aquesta subclasse comprèn:

  • La fabricació d'elements d'òptica, ja siguin muntats o no:
   • Elements d'òptica no treballats distints dels de vidre.
   • Prismes, lents, miralls òptics, filtres selectius de color, elements polaritzadors, etc., ja siguin de vidre o de qualsevol altre material.
  • La fabricació de fibra òptica i cables de fibres òptiques, per a la transmissió d'imatges en directe: endoscòpia, il·luminació, imatges en directe.
  • La fabricació d'instruments d'òptica:
   • Microscopis òptics, equip de microfotografia i microprojecció, lupes, etc.
   • Prismàtics, telescopis de mira, mires telescòpiques i telescopis d'observació, equip d'astronomia, etc.
   • Làsers, exclosos els díodes de làser, etc.
  • La fabricació d'aparells i instruments de fotografia i cinematografia:
   • Aparells filmadors.
   • Aparells i material dels tipus utilitzats en els laboratoris fotogràfics i cinematogràfics, aparells per a la projecció d'esquemes de circuits sobre materials semiconductors sensibilitzats, pantalles de projecció.
  • La reparació i manteniment d'instruments professionals fotogràfics, cinematogràfics i òptics.

  Aquesta subclasse no comprèn:

  • La fabricació de productes químics per a la fotografia (vegeu 24.640).
  • La fabricació d'elements de vidre òptic no treballats òpticament (vegeu 26.150).
  • La fabricació de cables de fibres òptiques per a la transmissió de dades codificades (vegeu 31.300).
  • La fabricació de làmpades per a la producció de llum de llampada en fotografia (vegeu 31.501).
  • La fabricació de díodes de làser (vegeu 32.100).
  • La fabricació de càmeres de televisió (vegeu 32.201).
  • La fabricació de microscopis distints dels microscopis òptics (vegeu 33.200).
  • La fabricació d'instruments i aparells de mesura i verificació de tipus òptic (vegeu 33.200).
  • La reparació de màquines de fotografia no professionals (vegeu 52.740).

  Descendents

  Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.