Skip to main content

3511 — Construcció i reparació de vaixells (llevat dels d'esbargiment i esport)

    Heading of aggregated item 5 grups destinació to which it belongs

    3 Béns d'equipament