Skip to main content

35200 — Fabricació de material ferroviari

  Aquesta subclasse comprèn:

  • La construcció de locomotores elèctriques i diesel per a ferrocarril.
  • La construcció de cotxes automotors: de viatgers (tren i tramvia), vagons i furgons, i també vehicles de manteniment o servei.
  • La construcció de vehicles no automotors per a ferrocarril i tramvia:
   • Cotxes de passatgers, furgons de mercaderies, vagons cisterna, vagons i furgons de descàrrega automàtica, i també furgons-taller i furgons grua, tènders, etc.
  • La fabricació de parts especials de locomotores i resta de vehicles per a ferrocarril:
   • Bugies, eixos i rodes, frens i els seus components, ganxos i resta de dispositius d'enganxament, topalls i els seus components, amortidors de xoc, xassissos de vagons i locomotores, carrosseries, elements d'interconnexions, etc.
  • El manteniment i reparació de material i equip ferroviari.

  Aquesta subclasse no comprèn:

  • La fabricació de rails sense muntar (vegeu 27.100).
  • La construcció de motors per a trens (vegeu 29.110).
  • La construcció de motors elèctrics per a trens (vegeu 31.100).
  • La fabricació d'aparells elèctrics de senyalització, equips de seguretat o control de trànsit (vegeu 31.620).
  • El manteniment corrent de material ferroviari (vegeu 63.211).

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Correspondence with CNAE-74 (ca)
  Code Description Partitions
  3810 Construcció, reparació i manteniment de material ferroviari 2
  Correspondence with CCAE-93 REV.1 (ca)
  Code Description
  35200 Fabricació de material ferroviari