Skip to main content

66031 — Assegurances de danys

  Aquesta subclasse comprèn:

  • Les operacions d'assegurança directa l'abast de les quals no sigui la vida humana:
   • Accidents, incendis.
   • Malaltia.
   • Immobles.
   • Vehicles, embarcacions, aeronaus.
   • Transports.
   • Pèrdues de capital i responsabilitat civil.

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Correspondence with CNAE-74 (ca)
  Code Description Partitions
  8220 Entitats asseguradores de malaltia i riscs diversos 2
  Correspondence with CCAE-93 REV.1 (ca)
  Code Description
  66031 Assegurances de danys