Saltar al contingut principal

67 — Activitats auxiliars de la mediació financera

    Aquesta divisió comprèn:

    • El subministrament de serveis que formen part de la intermediació financera o bé hi estan íntimament vinculats, sense que constitueixin pel seu compte una intermediació financera.

    Proposta d'etiqueta curta

    Activitats auxiliars de la mediació financera