Saltar al contenido principal

741 — Activitats jurídiques, de comptabilitat, tenidoria de llibres, auditoria, assessoria fiscal, estudis de mercat i enquestes d'opinió pública; consulta i assessorament sobre direcció i gestió empresarial, gestió de societats de cartera

    Propuesta de hashtag corto

    Act. jurídiques, comptables i gestió empresarial