Saltar al contingut principal

74204 — Altres serveis tècnics

  Aquesta subclasse comprèn:

  • Les activitats geològiques i de prospecció:
   • La realització de mesuraments a fi d'obtenir informació sobre l'estructura del subsòl i la ubicació de jaciments de petroli, gas natural i minerals, i també de dipòsits d'aigües subterrànies.
  • Les activitats de previsió meteorològica.
  • La realització d'estudis geodèsics:
   • Estudis hidrogràfics.
   • Estudis sobre el subsòl.

  Aquesta subclasse no comprèn:

  • Les prospeccions i perforacions de prova (vegeu 45.120).
  • Les activitats de recerca i desenvolupament (vegeu 73).
  • La realització d'assaigs tècnics (vegeu 74.30).

  Descendents

  Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.

  Correspondència amb CNAE-74 (ca)
  Codi Descripció Particions
  8430 Serveis tècnics (enginyeria, arquitectura, urbanisme, etc.) 6
  Correspondència amb CCAE-93 REV.1 (ca)
  Codi Descripció
  74204 Altres serveis tècnics