Saltar al contingut principal

748 — Activitats empresarials diverses

  Proposta d'etiqueta curta

  Activitats empresarials diverses

  Correspondència amb IAE-96 (ca)
  Codi Descripció Particions
  1*411 Fabricació i envasament d'oli d'oliva 2
  1*415 Fabricació de sucs i conserves vegetals 2
  1*493 Laboratoris fotogràfics i cinematogràfics 1
  1*844 Serveis de publicitat, relacions públiques i similars 2
  1*849 Altres serveis prestats a les empreses NCAA 5
  1*857 Lloguer d'aparells de mesura 2
  1*973 Serveis fotogràfics, màquines automàtiques fotogràfiques i serveis de fotocòpies 1
  1*979 Altres serveis personals NCAA 3
  1*983 Agències de col·locació d'artistes 1
  1*989 Altres activitats de l'espectacle i el turisme. Organització de congressos. Parcs o recintes firals 2
  1*991 Prestació de serveis per societats de desenvolupament industrial regional 1
  2*399 Altres professionals de les indústries manufactureres NCAA 1
  2*432 Decoradors dissenyadors d'interiors 1
  2*521 Tècnics en hoteleria 1
  2*599 Altres professionals del comerç i l'hoteleria NCAA 1
  2*725 Habilitats de classes passives 1
  2*771 Agents cobradors de factures, d'efectes comercials, de préstecs i de drets de tot tipus 1
  2*772 Estenotipistes, mecanògrafs, taquígrafs i altres professionals administratius 1
  2*774 Traductors i intèrprets 1
  2*851 Representants tècnics de l'espectacle 1
  2*852 Apoderats i representants taurins 1
  2*853 Agents de col·locació d'artistes 1
  2*854 Experts en organització de congressos, assemblees i similars 1
  2*884 Pèrits taxadors d'assegurances, joies, efectes personals i altres 2
  2*885 Liquidadors i comissaris d'avaries 1
  2*886 Cronometradors 1
  2*899 Altres professionals dels serveis a què es refereix aquesta divisió 1
  Correspondència amb CCAE-93 REV.1 (ca)
  Codi Descripció
  748 Activitats empresarials diverses