Saltar al contingut principal

74843 — Altres activitats empresarials

  Aquesta subclasse comprèn:

  • La gestió del cobrament de factures, llevat del cobrament de lloguer d'immobles.
  • La taxació, llevat de l'exercida en relació amb immobles i assegurances.
  • La promoció comercial mitjançant llibretes de cupons de canvi.
  • Altres activitats empresarials per compte d'altri no compreses anteriorment.

  Aquesta subclasse comprèn també:

  • Els serveis realitzats per agents personals d'artistes, esportistes, etc.

  Aquesta subclasse no comprèn:

  • L'exhibició d'anuncis i altres activitats de disseny publicitari (vegeu 74.401).

  Descendents

  Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.

  Correspondència amb CCAE-93 REV.1 (ca)
  Codi Descripció
  74843 Altres activitats empresarials