Skip to main content

Aquesta subclasse comprèn:

  • L'edició de periòdics, inclosos els diaris i publicacions periòdiques d'anuncis.
  • L'edició de periòdics a Internet.

Descendants

This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

Correspondence with CCAE-93 (ca)
Code Description
22120 Edició de periòdics
Correspondence with CNAE-93 REV.1 (es)
Code Description
22120 Edición de periódicos