Skip to main content

24170 — Fabricació de cautxú sintètic en forma primària

  Aquesta subclasse comprèn:

  • La fabricació de cautxú sintètic en la seves formes primàries:
   • Cautxú sintètic o làtex de cautxú sintètic.
   • Factis.
  • La fabricació de mescles de cautxú sintètic i cautxú natural o gomes similars al cautxú (com ara balata, etc.).

  Aquesta subclasse no comprèn:

  • La fabricació de productes de cautxú (vegeu 25.1).
  • El reciclatge del cautxú (37.200).

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.