Skip to main content

27222 — Producció d'accessoris de tubs d'acer

  Aquesta subclasse comprèn:

  • La fabricació de juntes d'acer:
   • Reblons plans i reblons amb anells forjats d'acer.
   • Juntes de soldadura d'acer.
   • Juntes de rosca i altres juntes de soldadura d'acer, etc.

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Correspondence with CCAE-93 (ca)
  Code Description
  27222 Producció d'accessoris de tubs d'acer